1. Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn onder het Nederlandse recht van toepassing op alle Nederlandse en buitenlandse toernooien van Dutch Soccer Tournaments.
 2. Aanmeld/organisatie kosten
  Aanmeldingen dienen te geschieden via het inschrijfformulier dat op elke toernooipagina staat.
 3. Na aanmelding ontvangt u de factuur van Dutch Soccer Tournaments voor het desbetreffend toernooi.
 4. Deze factuur dient u binnen veertien dagen te voldoen, tenzij dat het anders in de factuur geschreven staat.
 5. Indien u niet op tijd betaald uiterlijk 6 weken voor het toernooi kan het zijn dat de kamers geannuleerd worden en dan bent u aanbetaling kwijt, het is net als u een vakantie boekt moet u ook 6 weken voor aankomst alles hebben betaald.
 6. Heeft u die dan voldaan, dan zijn uw team(s) ingeschreven voor het  toernooi van uw keuze en bent u zeker van deelname. Niet voldaan wordt u aanmelding uit de administratie verwijderd en vervalt uw deelname.
 7. Uw aanmelding. let op aanmeldings/organisatie kosten zijn niet restitueerbaar.
 8. Betalingen
  Bij aanmelding voor zowel het toernooi en of onderkomen, dient u aan de betalingsverplichtingen te voldoen.
 9. Bij niet nakomen van betalingsverplichtingen houdt Dutch Soccer Tournaments zich het recht voor, de overeenkomst betreft accommodatie, inschrijfkosten en /of annuleringskosten in rekening te brengen.
 10. Annuleringen
  Let op, bij alle prijzen betreffende de accommodaties (Hostels, Hotels en Vakantieparken) is geen annulering/reisverzekering inbegrepen, hiervoor dient u zelf zorg te dragen.
 11. Boekt u via ons een accommodatie, dan zijn de annuleringsregels van de desbetreffende accommodatie van toepassing cancelen van kamers binnen 6 weken van het toernooi dan bent u geld kwijt.
 12. Cancelen van vakantiepark vanaf 10 weken voor het toernooi dan zijn de annuleringsregels van de deze accommodatie van toepassing.
 13. Luchthaven en toernooi transfers tijden van de transfers worden 3 weken voor het toernooi bepaald en kunnen niet meer 1 of 2 dagen voor het toernooi dan veranderd worden (dat is onmogelijk)
 14. Proftoernooien: cancelen van kamers binnen 10 weken van het toernooi dan bent u geld kwijt. Zorg dus voor vervanging !
 15. Huisregels en borg
  Bij alle Accommodaties zijn accommodatieregels van toepassing.
 16. Hieraan dient u zich te alle tijde aan te houden, deze accommodatieregels krijgt u 3 weken voor het toernooi.
 17. Sommige verblijven vragen een borg, deze dient u ter plaatse te voldoen, bij aankomst, tenzij het anders vermeld wordt door ons.
 18. Programma
  Dutch Soccer Tournaments maakt de uitwerking van het programma via onze toernooiapp.
 19. Dutch Soccer Tournaments behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen, indien
  daartoe gegronde redenen bestaan en aanvaard geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig uitvoeren van het programma als gevolg van omstandigheden die buiten haar macht liggen. Het is verplicht om bij de prijsuitreiking met het hele team aanwezig te zijn.
 20. Plaatsnaam van een toernooi kan gewijzigd worden in binnen en buitenland.
 21. Foto/Film media
  U gaat er mee akkoord, dat foto’s en filmopnames, die tijdens het toernooi genomen worden, gebruikt kunnen worden voor publicatie/marketing voor het desbetreffende toernooi en Dutch Soccer Tournaments.
 22. Aansprakelijkheid
  Zorg ervoor dat alle spelers van uw team verzekerd zijn op/langs de velden en in de verblijven.
 23. Dutch Soccer Tournaments neemt geen enkel verantwoordelijkheid inzake blessures, ziektes, diefstal of beschadigingen van eigendommen en/of personen.
 24. Dutch Soccer Tournaments is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor financiële schade welke ontstaan zijn door oorlog, stakingen, wegblokkades, of andere acties van de (lokale) autoriteiten en/of gewelddadige acties van personen.
 25. Uitsluiting van deelneming
  Vernielingen of gewelddadige handelingen zullen worden gemeld aan de politie. Dutch Soccer Tournaments zal geweld tegen personen of goederen waar enig letsel of schade uit voort vloeit melden bij de politie en (laten) verhalen bij de veroorzaker van het geweld.
 26. Indien de veroorzaker hiervan een speler of begeleider van een deelnemend team is zal dit team indien nodig uitgesloten worden van verdere deelname van het toernooi.
 27. Als wij een telefoon krijgen van een van onze accommodatie met betrekking op gedrag van de spelers/ouders/ het team in  een van onze accommodatie,  dan wordt het hele team uitgesloten van verdere deelname van het desbetreffende toernooi.
 28. Indien de veroorzaker hiervan een supporter/ouder is van een deelnemend team wordt deze persoon de verdere toegang tot het betreffende sportpark waar het incident zich heeft afgespeeld ontzegd en verwijderd, eventueel met behulp van de politie.
 29. Drank/Eten
  Het is verboden voor de deelnemers/toeschouwers, om zelf alcoholische dranken mee te brengen naar het sportpark, eigen eten/drank te nuttigen op de daarvoor (overdekte) terrassen van het sportparken. Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol aan verkocht.